زیمنس در ایران

اتوماسیون صنعتی زیمنس

تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس – فشار ضعیف زیمنس

یکی دیگر از زمینه هایی که شرکت زیمنس در آن بنام می باشد تولید  تجهیزات فشار ضعیف تابلو برق می باشد

اجزای تابلو های فشار ضعیف

اسکلت تابلو

باید از نبشی های آهنی که تنش مکانیکی را تحمل کرده و بوسیله پیچ و مهره به هم متصل هستند تشکیل شود. پوشش تابلو از ورقه های فلزی که توسط پیچ و مهره به اسکلت متصلند، باشد.

کلید های اتوماتیک

مکانیزم عملکرد بایستی دارای سرعت قطع و وصل بالا و بطور مستقل از عملکرد دستگیره بطور لحظه ای کنتاکت ها را باز و بسته نماید و باید متناسب با ولتاژ و جریان اسمی انتخاب شود. مکانیزم قطع کننده حرارتی برای کلیدهای با جریان اسمی بیشتر از ۱۰۰ آمپر باید توسط وسیله تنظیم بدون جابجایی هیچ قسمتی از کلید، قابل تنظیم و امکان پذیر باشد و مکانیزم قطع مغناطیسی برای کلید های با جریان اسمی بیشتر از ۲۰۰ آمپر، بایستی قابل تنظیم باشد.

کنتاکتور

کنتاکتورهای فشار ضعیف باید به طور متداول جریان نامی را تحمل کنند و در محدوده ولتاژ نامی، نباید هیچ گونه لرزش و یا پرشی داشته باشد. افزایش درجه حرارت قسمت های مختلف در حال کار نباید از مقادیر مشخص شده در استاندارد این کلیدها بیشتر شود.

 فیوزها

باید ضرایب کاهش مقادیر اسمی جریان ها در ارتفاعات و مکان های گوناگون با توجه به درجه حرارت محیط برای فیوز انتخاب شود. پایداری حرراتی در طول مدت اتصال کوتاه و همچنین مدت برقراری جریان اسمی را داشته باشد و همچنین پایداری دینامیکی، در مقابل نیروی تولید شده بوسیله حداکثر مقدار جریان اتصال کوتاه همانند فشار ضربه ای قوی که بوسیله قطع همان جریان تولید می گردد.

کلید های مینیاتوری

از نوع حرراتی- مغناطیسی باشند و بدنه آنها استقامت حرراتی و مکانیکی داشته باشد. درجه حفاظت کلید با درجه حرارت تابلو همخوانی داشته و از درجه حرارت تابلو نکاهد.

شینه ها

ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از ۱۵۰ درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد. حداقل فاصله شین ها باید ۱۰ سانتی متر باشد و باید طوری طراحی شوند که تحمل نیروهای ناشی از اتصال کوتاه را داشته باشد.

ترانسفورماتورهای جریان

دارای تحمل مکانیکی بالا بوده و در برابر قوس الکتریکی و درجه حرارت، مقاومت بالایی داشته باشد. تمام جزئیات در معرض هوا، باید برای مقاومت در برابر خوردگی تهیه و یا گالوانیزه شده باشند.

وسایل اندازه گیری

ولت مترهای اندازه گیری  باید رنج ۱ تا ۵۰۰ ولت داشته باشد. این دستگاه ها باید در مقابل نفوذ رطوبت و خاک مقاوم باشند و همچنین پیچ تنظیم در این دستگاه ها برای صفر کردن می باشد .

منبع