محافظ جان زیمنس

زیمنس در ایران

کلید محافظ جان کلیدی است که در هنگام وقوع جریان نشتی در سیستمهای الکتریکی خانگی یا صنعتی باعث قطع جریان برق می شود و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری میکند.
در مدار ها جریان رفت با حریان برگشت یکسان است و اگر بین سیم فاز و نول اختلاف داشته باشد محافظ جان عمل خواهد کرد
این کلید ها به دو نوع صنعتی و خانگی تقسیم می شود
کلید های محافظ جان به منظور حفاظت از جان افراد در برابر برق گرفتگی و آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد
1P-16Aتک فازمحافظ جان زیمنس
1P-25Aتک فاز//
1P-40Aتک فاز//
3P-25Aمحافظ جان تک فاز//
3P-40Aمحافظ جان سه فازمحافظ جان زیمنس
3P-63Aسه فاز//
3P-80Aسه فاز//

اتوماسیون صنعتی زیمنس

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این صفحه
Author Rating
51star1star1star1star1star