میکروسوییچ زیمنس

زیمنس در ایران

« 1 از 2 »
میکروسوییچ ها نوعی کلید فشاری هستند که در اندازه ها و شکل های گوناگون تولید می شوند و کاربردهای مختلفی نیز دارند ،
این کلید ها دارای یک شاسی ریز میباشند که تا زمانی که این شاسی را بفشاریم کلید در وضعیت تغییر حالت است و زمانی که شاسی را رها کنیم حالت هدایت کلید به شکل قبل بازمیگردد
لیمیت سوئیچ ها برای کنترل کردن دستگاه ها به منزله بخشی از سیستم کنترلی، به عنوان یک قفل ایمنی، یا برای شمارش کردن اجسامی که از یک نقطه رد می شوند مورد استفاده قرار میگیرد
3SE100-1R   میکرو سوئیچ زیمنس
3SE120-1C//
3SE120.1G//
3SE120.1R//
3SE120.1T//
3SE120.1V//
3SE200.1G   میکرو سوئیچ زیمنس
3SE5112-0CD02فشاری//
3SE5112-0CE01یک طرفه چپ زن//
3SE5112-0CF01یک طرفه راست زن//
3SE5112-0CH01دو طرفه   میکرو سوئیچ زیمنس
3SE5112-0CH50//
3SE5112-0CH60دو طرفه رگلاژی//
3SE5112-0CR01آنتنی//
3SE5112-0CC02//
3SE5120-1G//

اتوماسیون صنعتی زیمنس