کلید اتوماتیک زیمنس

زیمنس در ایران

برای حفاظت ماشین آلات در برابر اضافه بار از کلید های اتوماتیک استفاده می شود

مزیت این کلید های اتوماتیک عبارت است از

کلید خودکار پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله مجددا آماده بهره برداری می باشد

با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده می توان وضعیت کلید را در هر حالت توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کرد

ساختمان این کلیدها به شکلی است که اگر کلید را بر روی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، در ضمن عمل بسته شدن، رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل و مدار را قطع می نماید

حداقل آمپر این کلید های اتوماتیک ۲۰ آمپر و حداکثر آن ۱۶۰۰ آمپر می باشد

3VL1702-1DD33-0AA0           55KA , 20Aکلید اتوماتیک زیمنس
3VL1703-1DD33-0AA0           55KA , 32A//
3VL1704-1DD33-0AA0           55KA , 40A//
3VL1705-1DD33-0AA0           55KA , 50A//
3VL1706-1DD33-0AA0           55KA , 63A//
3VL1708-1DD33-0AA0           55KA , 80A//
3VL1710-1DD33-0AA0           55KA , 100A//
3VL1712-1DD33-0AA0           55KA  , 125Aکلید اتوماتیک زیمنس
3VL1716-1DD33-0AA0           55KA , 160A//
3VL3720-1DC36-0AA0           55KA , 200A//
3VL3725-1DC36-0AA0           55KA , 250A//
3VL4740-1DC36-0AA0           55KA , 400A//
3VL5750-1DC36-0AA0            55KA , 500Aکلید اتوماتیک زیمنس
3VL5763-1DC36-0AA0            55KA , 630A//
3VL6780-1SE36-0AA0           55KA , 800A//
3VL7710-1SE36-0AA0           55KA , 1000A//
3VL7712-1SE36-0AA0           55KA , 1250A//
3VL8716-1SE36-0AA0            55KA , 1600A//

اتوماسیون صنعتی زیمنس

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این صفحه
Author Rating
51star1star1star1star1star