کلید هوایی زیمنس

زیمنس در ایران

« 1 از 2 »
نوع دیگری از تجهیزات فشار ضعیف می باشد که که در آمپراژ بالا مورد استفاده قرارمی گیرند. حد بالای جریانی این کلیدها تا ۶۳۰۰آمپر می باشد
آمپر این کلید ها از ۶۳۰ تا ۶۳۰۰ می باشد و دارای دو نوع ثابت و کشویی می باشد
کلید های هوایی معمولا در ورودی های تابلو های برقی کاربرد داردکلیدهای هوایی دارای رله هایی که در داخل خود کلید جاسازی شده اند می باشند
ویژگی اصلی این رله ها خاصیت ریلی داشتن یا تاخیری بودن آن هاستمکانیزم قطع و وصل این کلیدها معمولا به صورت فنر شارژ شده است. بدین صورت که فنر مکانیزم توسط اهرم و به صورت دستی و یا توسط یک موتور الکتریکی شارژ شده و کلید در وضعیت آماده برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد
3WL1106-2CB32-1AA255KA , 630Aکلید هوایی زیمنس
3WL1108-2CB32-1AA255KA , 800Aکلید هوایی زیمنس
3WL1110-2CB32-1AA2 55KA , 1000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1112-2CB32-1AA2 55KA , 1200Aکلید هوایی زیمنس
3WL1116-2CB32-1AA2 55KA , 1600Aکلید هوایی زیمنس
3WL1220-2CB32-1AA2  66KA , 2000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1225-2CB32-1AA2 66KA , 2500Aکلید هوایی زیمنس
3WL1232-3CB32-1AA2  80KA , 3200Aکلید هوایی زیمنس
3WL1340-4CB32-1AA2  100KA , 4000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1350-4CB32-1AA2  100KA , 5000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1363-5CB32-1AA2  150KA , 6300Aکلید هوایی زیمنس
3WL1106-2DG36-1AA255KA , 630Aکلید هوایی زیمنس
3WL1108-2DG36-1AA255KA , 800Aکلید هوایی زیمنس
3WL1110-2DG36-1AA2 55KA , 1000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1112-2DG36-1AA2 55KA , 1250Aکلید هوایی زیمنس
3WL1116-2DG36-1AA2 55KA , 1600Aکلید هوایی زیمنس
3WL1220-2DG36-1AA2 66KA , 2000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1225-2DG36-1AA2 66KA , 2500Aکلید هوایی زیمنس
3WL1232-3DG36-1AA2 80KA , 3200Aکلید هوایی زیمنس
3WL1340-4DG36-1AA2  100KA , 4000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1350-4DG36-1AA2  100KA , 5000Aکلید هوایی زیمنس
3WL1363-5DG35-1AA2  150KA , 6300Aکلید هوایی زیمنس

 

اتوماسیون صنعتی زیمنس