لوگو زیمنس

زیمنس در ایران

« 1 از 2 »
لوگو دستگاهی می باشد که برای پردازش های ورودی و خروجی به کار می رود که از اجزای مختلفی تشکیل شده که عبارست از

ورودی و خروجی
صفحه نمایش و کنترل
منبع تغذیه

همچنین برای برنامه نویسی نرم افزاری تعبیه شده است که به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار داده می شود

هم اکنون رایج ترین ورژن لوگو ورژن ۸ می باشد

6ED1052-1FB00-0BA8

230RCE

لوگو زیمنس

6ED1055-1FB10-0BA2

DM16  230RCE  8DI/8D0

//

6ED1055-1FB00-0BA2

DM8  230RCE  4DI/4D0

//

6ED1052-1MD00-0BA8

12/24RCE

//

6ED1055-1NB10-0BA2

DM16  12/24RCE  8DI/8D0

//

6ED1055-1MB00-0BA2

DM8  12/24RCE  4DI/4D0

//

6ED1052-1HB00-0BA8

24RCE

//

6ED1055-1HB00-0BA2

DM8  24RCE  4DI/4D0

//

6ED1052-1CC01-0BA8

24RCE

لوگو زیمنس

6ED1055-1CB00-0BA2

DM8  24RCE  4DI/4D0

//

6ED1055-1MA00-0BA2

M2  ورودی آنالوگ

//

6ED1055-1MD00-0BA2

AM2 RTD

//

6ED1055-1MM00-0BA2

AM2  خروجی آنالوگ

//

6GK7177-1MA20-0AA0

CSM12/24 , ETHERNET

//

6GK7142-7BX00-0AX0

CMR2020

//

6EP1331-1SH03

POWER24V

//

6EP1332-1SH43

POWER24V

//

6EP1332-1SH52

POWER24V

//

6ED1055-4MH00-0BA2

LOGO TDE!

لوگو زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس