زیمنس در ایران

این گونه سیستم های اتوماسیون در کنترل تجهیزات فرایند و ماشین آلات در کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند
این محصول در حال حاظر تولید نمی شود و ورژن جدید تر آن توسط کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد
در درون هر یک از مدل ها چند پردازنده با قابلیت های مختلف وجود دارد

اطلاعات بصورت جدول در این زیر اضافه می شود

اتوماسیون صنعتی زیمنس