زیمنس در ایران

« 1 از 2 »
سری های s7 1200 جایگذین سری های s7 200 شده است و دارای قابلیت های بیشتری نسبت به سری های قبل است
هم چنین این سری دارای سرعتی تقریبا دو برابر نسبت به سری های s7 200 می باشد
این سری از plc ها مجهز به GPRS می باشد

اطلاعات بصورت جدول در این زیر اضافه می شود

اتوماسیون صنعتی زیمنس