زیمنس در ایران

یکی از اعضای خانواده پی ال سی ها می باشد که دارای امکاناتی همچون اترنت ، پروفیباس می باشد و دارای ۶تا ۲۴ ورودی بسته به نوع و مدل آن می باشد
این دستگاه ها معمولا برای کنترل فرایند ها و دستگاه های صنعتی ب هکار می رود
هم چنین برنامه نویسی آن با نرم افزار Step7-micro/win انجام می شود

اطلاعات بصورت جدول در این زیر اضافه می شود

اتوماسیون صنعتی زیمنس