زیمنس در ایران

« 1 از 2 »
سری های S7 400 به عنوان نسلی پیشرفته تر از S7 300 مورد استفاده قرار می گیرد
در این سری معمولا به جای ریل از رک استفاده می شود
هم چنین یکی از ویژگی های مهم این سری ها این است که دو cpu بر روی رک نصب می شود
اگر به هر دلیلی cpu اول از کار بی افتد cpu دوم وارد عمل می شود تا دستگاه خاموش نشود

اطلاعات بصورت جدول در این زیر اضافه می شود

اتوماسیون صنعتی زیمنس